Arendajad vs. Adminnid [Ad:minn-nnid] #1

Published on . Takes about 2 minutes to read.

[ N.B! Fiktsioon! ]

Ühel ilusal päeval läksid Arendaja ja Adminn omavahel kaklema. Seisid mehed ruumi 314 ukse ees ning vaidlesid igivanal teemal: Bill või Linus? Loengu algus lähenes ning sõnelus muutus järjest valjemaks. Meeste ümber tekkis juba väike ringki; oli oodata verd. Just siis ilmus kohale IT SPEA professor ning pakkus lahenduse: Arendajad ja Adminnid mõõtku oma vägevust võistlusega ning võitja saaks tolleks korraks sõnaõiguse.

Sõnelejad olid päri ning varsti olid koos ka mõlemad tiimid. Ka Analüütikud ja Suhtlejad valisid leerid. Prof. kõneles mikrofoni ning andis võistlejatele ülesande, ise mõeldes, et kumbki sellega hakkama ei saa, et tolleks korraks on jälle rahu majas: tiim, kes IT-vahenditega loenguruumi kardinad suudab üles tõsta, on võitja. Aega anti 20 minutit.

Adminnid olid rõõmsad ja tormasid kohe robootikaklubi ruumi (käpp sees) oma salaplaani hauduma. Arendajad üsna kurvad: lausearvutus ja mikroskeemid klaasakendele ei mõju. Siis tuli tiimi noorele Suhtlejale hea idee. Kiiresti tuvastati tiimiliikmetest Skype’i tüdruk ning asuti prototüüpi valmistama ja testima.

Määratud aja möödudes kutsus siis professor õpilased enda juurde ja käskis tulemusi demoda. Adminitel õnnestus eelmise Robotexi võitnud robot ümber ehitada ning elukake sibaski põrandale märgitud valget joont mööda kardinate juurde. Kuid oh häda! Adminnid ei ole Suhtlejad, nad ei tunne Javat! Loomake hakkas akende ees keerlema ning kukkus lõpuks haledalt piiksudes hoopis ümber! Adminnid olid küll kurvad, kuid vaatasid kahjurõõmsalt Arendajaid: kui mitte meie, siis vaevalt ka teie!

Arendajad kõndisidki vaikselt istekohtadele, vaid Suhtleja jäi prof. laua juurde. Ja tõusis siis Arendaja oma läpakaga ning loengut salvestavast kaamerast nähti:

god@god-desktop:~$ python
Python 2.6.5 (r265:79063, Apr 18 2010, 10:29:56) 
[GCC 4.4.3] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import arendajate_skype
>>> arendajate_skype.saada('Hei Katrin! Tõsta palun loenguruumi kardinad ülesse!')
>>> A: SMS saadetud!
>>> exit()
god@god-desktop:~$

Ja Suhtleja telefon piiksatas ja ta luges saabunud sõnumit ja liikus kardinate juurde ja tõstis need ülesse. Ja Adminnid olid juhmi näoga ja professor andis muheledes Arendajate tiimile kolm boonuspunkti ning jätkas loenguga teemal “Arvutid ja paragrahvid I”.

Ja nõnda said Arendajad jagu Adminnidest.