Kohana 3.2 Validation Estonian translation

Published on . Takes about 1 minute to read.

Allpool olev on Kohana 3.2 Validation üldiste veateadete tõlge eesti keelde.

Fail tuleb paigutada application/messages/validation.php.

  ':field tohib sisaldada ainult tähti',
	'alpha_dash'  => ':field tohib sisaldada ainult tähti, numbreid ja sidekriipse',
	'alpha_numeric' => ':field tohib sisaldada ainult tähti ja numbreid',
	'color'     => ':field peab olema värv',
	'credit_card'  => ':field peab olema krediitkaardi number',
	'date'     => ':field peab olema kuupäev',
	'decimal'    => ':field peab olema komakohaga arv täpselt :param2 komakohaga',
	'digit'     => ':field peab olema naturaalarv',
	'email'     => ':field peab olema e-mail',
	'email_domain' => ':field peab sisaldama kehtivat e-maili domeeninime',
	'equals'    => ':field peab olema võrdne :param2 -ga',
	'exact_length' => ':field peab olema täpselt :param2 märgi pikkune',
	'in_array'   => ':field peab olema antud valimis',
	'ip'      => ':field peab olema ip aadress',
	'matches'    => ':field peab olema võrdne :param2 -ga',
	'min_length'  => ':field pikkus peab olema vähemalt :param2 märgi pikkune',
	'max_length'  => ':field pikkus ei tohi ületada :param2 märki',
	'not_empty'   => ':field peab olema täidetud',
	'numeric'    => ':field peab olema number',
	'phone'     => ':field peab olema telefoninumber',
	'range'     => ':field peab olema vahemikus :param2 kuni :param3',
	'regex'     => ':field ei ole nõutud formaadis',
	'url'      => ':field peab olema url',
);