3 Reasons Why You Should Support Standardized Markdown

Selection_024

I’m working on a software project that integrates with a web-based instant messaging service. One of the tasks involved is formatting text using their version of Markdown, which doesn’t conform to the industry-accepted specification.

Being annoyed with that (and with the fact that I have to implement their specification myself, instead of using a readily-available library), I decided to list some reasons why I think they are in the wrong.
Read On…

Vastus Nõusolekuta Otseturundusele

Isikuandmete kaitse seadus – Riigi Teataja

Tere,

Kirjutan Teile seoses elektronkirjaga, mille Teie ettevõtte infosüsteem minu isiklikule e-mailile täna (07. september 2014) kell 21:11:20 saatis.

Määratlen kirja kui turunduslikku individuaalset pakkumist eraisikule, kusjuures juhin Teie tähelepanu asjaolule, et ma ei ole Teie pakkumiste saamiseks soovi avaldanud (nõusolekut andnud), mida kirjeldab Võlaõigusseadus:

Pakkumise võib tarbijale teha inimsekkumist mittevajava automatiseeritud kõnevalimissüsteemi, faksi, telefoni automaatvastaja või elektronposti abil üksnes tarbija eelneval nõusolekul – § 60, “Sidevahendi kasutamise piirangud”

Tooksin siinkohal veel välja punkti Teie “Kasutustingimused” lehelt:

Teenusepakkujal on õigus saata kasutajale e-maili teel infot teenuse kasutamise kohta.

Kusjuures “kasutaja” on samas dokumendis defineeritud kui “isik, kes kasutab veebilehel teenust” ning “veebileht” kui “[kustutatud].ee esimese astme domeeni (top level domain, TLD) piires asuv veebileht (infovahendaja, infokandja)“.

Minu e-mailile saabunud pakkumise jaluses on kirjas: “Leidsime teie tutvumiskuulutuse avaliku emailiga veebileheküljelt [konkurent].ee. Vabandame kui te ei soovinud seda kirja saada!“. Sellest tuvastan, et leidsite minu e-maili aadressi konkureerivalt veebilehelt ning sisestasite selle oma infosüsteemi, mis siis mulle automaatselt genereeritud kirja saatis.

Veelgi enam, Teie “Kasutustingimused” punktidest:

Teenusesse kantud infot koheldakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele, mis puudutavad Andmekaitset. /–/ Käesolevate reeglitega nõustudes on Kasutaja andnud Teenusepakkujale nõusoleku töödelda Kasutaja poolt /–/ sisestatud isikuandmeid.

See nõusolek oli antud Teie konkurendile, mitte Teile. Sellest lähtuvalt jääb mulle arusaamatuks, millest järeldub Teie õigus mulle automatiseeritud pakkumisi teha. Read On…

Simple And Secure Identity Protection: LastPass + YubiKey

saf_editsite

How many online accounts do you have? How many of them use the same password? Is this password a simple word like ‘Bananas123’? Thought so. Your’re screwed.

If you’re reading this post, you’re probably an ‘internet person’, use many online services from banking to Facebook and let’s face it, probably have insecure passwords to most of them. After years of hearing my friends moan about…

  1. forgetting their password to a particular site
  2. having to type a long password
  3. not wanting to use a securer password since it’s too complicated to remember
  4. rejecting a semi-secure password I’ve generated for them (see #3)
  5. getting hacked

… I realized that I too, have some of those problems. Most critically, my passwords aren’t really that secure and could be brute-forced relatively quickly. In addition, I reuse my passwords (guilty).

The first step is realizing you have a problem. Time for solutions. Read On…

BoxOfWords – Arduino-Based Suggestion Generator for Improvisers

Finished Project

BoxOfWords is a hand-held, cigarette-box sized electronics project for improvisational theatre practitioners.

The purpose of the project is to offer randomized word suggestions during an improv workshop or a training session.

BoxOfWords has a memory card reader, control buttons and a small LCD screen. The improviser selects his preferred word file (emotions, locations, professions…) and can call up new randomized suggestions to the LCD screen with a press of a button.

The project was built as a present to Trent Pancy, the organizer of the Third Annual Finland International Improv Festival.

Read On…

Kiri Norde Centrumile Veebilehe Kasutatavusest

centrum404

Tere,

Võtan kümme minutit, et maailma paremaks muuta ja kirjutan Teile.

Leppisin sõbraga kokku, et kohtume Norde Centrumi ees. Ma ei ole Tallinnas üles kasvanud ja ei teadnud, kus Centrum asub. Otsustasin kodulehelt vaadata.

See osutus aga suhteliselt võimatuks. Saabusin kodulehele lihtsa eesmärgiga: “Leia Norde Centrumi aadress”, kuid seda pole kuskil kirjas. Esimene idee: “Kontakid” link. Tore, telefon, epost… aga kaart või jumal hoia, aadresski… ei. Lehe jaluses – samuti mitte.

Kolasin siis sihitult linkide all ringi, lootuses infokildu leida. Peale minutilist otsimist nägin “Kuidas kohale tulla“. Suurepärane! Klick – HTTP 404! (lehte ei leitud). Kurat.

Tol hetkel ütles kannatus üles, navigeerisin Google Maps lehele ja trükkisin sisse Norde Centrum. Sain hetkega soovitud informatsiooni.

Read On…

%d bloggers like this: